آموزش ورود به سامانه آموزشی موسسه مهرآیین

اطلاعیه در خصوص انتخاب واحد ترم ۹۹۱

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند :
انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی ۰۰-۹۹ از تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ مجددا فعال میباشد. انتخاب واحد و پرداخت شهریه علی الحساب برای کلیه دانشجویان الزامی است. در صورت عدم انتخاب واحد مشمول ۳۵ درصد جریمه میباشد.

فهرست